eng | slo 
 

         10 dec 2018
Gregorčičeva ulica, Ljubljana
 
Izdelali smo predlog obnove Gregorčičeve ulice v Ljubljani (samoiniciativen projekt). Osrednji stavbi ulice sta Vlada Republike Slovenije in Generalni sekretariat Vlade nasproti nje.
< starejša
> novejša
 
< vse novice
Povezave:
> Pogled na ulico